Política de privadesa

Titularitat del Fitxer.- En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE POBLE NOU ZONA ESPORTIVA DE TERRASSA (en endavant ‘LA SOSI’) informa que, en el supòsit de què l’usuari de la pàgina web enviï les seves dades, aquestes, passaran a formar part d’un fitxer propietat de LA SOSI, fitxer que ha estat degudament comunicat al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. Totes les dades sol·licitades són necessàries per a l’exercici de la nostra activitat.

Responsabilitat del contingut.- LA SOSI no es fa responsable de la legalitat d’altres pàgines web de tercers a través de les quals es pugui accedir a la present web.

LA SOSI tampoc es fa responsable de la legalitat d’altres pàgines web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

LA SOSI es reserva el dret a realitzar canvis en la pàgina sense avís previ, amb l’objectiu de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant o eliminant els seus continguts publicats o el disseny del portal.

LA SOSI no serà responsable de l’ús que tercer puguin fer de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la mencionada informació.

Finalitat de la informació.- LA SOSI únicament recull les dades personals imprescindibles per portar a terme el seu objecte social. Totes les dades que es recullen són les necessàries per poder realitzar les inscripcions a les curses o realitzar els tràmits davant les federacions d’atletisme.Amb l’acceptació de la present política de privadesa, vostè autoritza a LA SOSI a fer servir la seva adreça de correu electrònic com a mitjà habitual de comunicació i per rebre informació de totes les novetats de LA SOSI.

Ús de cookies.- Aquesta web no utilitza cookies ni cap mitjà tècnic que ens permeti identificar l’usuari en concret ni conèixer dades de la seva navegació. LA SOSI es compromet a què, qualsevol canvi quant a l”ús de les cookies serà advertit de manera immediata, a través de la pàgina web incloent-hi l’oportuna rectificació en aquest apartat.

Dret del titular.- En tot cas, l’usuari té dret a exercir els seus Drets d’Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, dirigint-se, per escrit, a LA SOSI, C/ Pardo Bazán, 96, 08225 de Terrassa, adjuntant a la comunicació firmada, nom, cognoms i fotocòpia del DNI.

Consentiment del titular .- De conformitat amb el que disposa la present política de privadesa, amb l’enviament de les seves dades, consent expressament i autoritza a LA SOSI, a tractar les seves dades personals que, voluntàriament, proporciona. Vostè considera que aquestes dades són idònies per a la realització de les finalitats que s’han expressat en aquesta política de privadesa i no resulten, al seu judici, excessives ni impertinents. Manifesta, també, que les dades enviades per vostè són exactes i es compromet a notificar qualsevol modificació de les dades en el mínim temps possible.

Subscriu-te al nostre butlletí
Introdueix el teu correu electrònic per rebre puntualment les notícies de La Sosi i del barri!
icon