Declaració de la Taula de Residus

Declaració de la Taula de Residus feta pública el dia 10-7-2018 arran de la inoperativitat manifestada desde la seva constitució. La nostra entitat forma part activa de la Taula ostentant el càrrec de Coordinadors de la mateixa.

 

DECLARACIÓ PÚBLICA dels representants d’Associacions Veïnals
a la TAULA DE RESIDUS de Terrassa

Els representants de les associacions veïnals que es relacionen:
• A.VV. Can Palet de Vista Alegre
• Associació de propietaris de Les Carbonelles
• Associació de propietaris de Les Martines
• A.VV. de Ca n’Anglada
• A.VV. de Sant Pere Nord
• A.VV. de Segle XX
• A.VV. de Poble Nou – Zona Esportiva
• Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa
DECLAREM:
• Que venim assistint amb regularitat a les reunions de la Taula de Residus de Terrassa,
organisme municipal de participació ciutadana.
• Que la nostra assistència ve marcada per un objectiu comú: Treballar per a assolir una
TERRASSA NETA.
• Que ens hem involucrat en les propostes de treball fetes pel govern i l’equip de tècnics de la ciutat, resultant-ne, per exemple, la redacció del PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS 2018-30.
• Que, des de la constitució de la taula en juliol de 2016 i les succesives reunions amb
periodicitat mensual hem anat fent suggeriments, plantejaments i propostes de millora (fins a un número de 35) que encara resten pendents de treball i sobretot, resposta, amb
solucions o propostes de solució, pel govern i l’equip de tècnics de la ciutat.
• Que, entre les moltes propostes i peticions fetes, consta la de fer una auditoria
d’organització dels procediments de feina i gestió de recursos humans de la empresa
vinculada Ecoequip. Qüestió imprescindible per a la concreció d’un contracte programa
entre Ajuntament i aquesta empresa que garanteixi uns estàndards d’execució en la neteja de la ciutat, i que, malauradament, no ha estat ni tan sols considerada per part del govern i equip de tècnics de la ciutat.
• Que, donada aquesta situació, no podem deixar de sentir una profunda i ben fonamentada DECEPCIÓ per el posicionament de l’Ajuntament i de la seva empresa vinculada Ecoequip.
Llavors, DEMANEM:
Una entrevista directa amb l’alcalde de la ciutat per a traslladar-li la nostra profunda DECEPCIÓ amb la resposta donada pel govern i l’equip de tècnics de l’Ajuntament a les propostes, suggeriments i peticions fetes per la ciutadania en el marc de l’òrgan participatiu de la Taula de Residus.
I, tanmateix, la implantació de mesures d’efectivitat immediata per a assolir el que els ciutadans ens mereixem: una TERRASSA NETA.
Demanem també la preparació, discussió i aprovació per part de la Taula de residus d’un Contracte Programa entre Ajuntament i la seva empresa vinculada Ecoequip. Treball que si bé hauria d’iniciarse de forma immediata, no ha de concloure sense un procés adequat de debat i valoració.
De no donar-se aquestes condicions entenem que no té sentit continuar mantenint, amb les mateixes condicions, la Taula de Residus i per tant les AVV signants procedirem a abandonar-la, ja que no es donen les condicions de participació ciutadana necessàries.

Terrassa, 10 de juliol de 2018.

 

Subscriu-te al nostre butlletí
Introdueix el teu correu electrònic per rebre puntualment les notícies de La Sosi i del barri!
icon